17. listopadu 2018
Vídeň-Podzimní výstavy
Claude Monet a Pieter Bruegel st.VYPRODÁNO

Vídeňská Albertina připravuje ve spolupráci s pařížským Musée Marmottan rozsáhlou monografickou výstavu Clauda Moneta (1840–1926), hlavního představitele francouzského impresionismu. Na výstavě bude představena umělcova tvorba od realistických počátků přes nejvýznamnější impresionistická plátna až k pozdním dílům z Giverny, ve kterých se postupně odděluje světlo a barva od předmětů. Především na krajinomalbách zachycujících normandské útesy, pobřeží Seiny nebo jezírko s lekníny budeme moci pozorovat proměnu světla a barev v souladu s transformací přírody a atmosférických jevů, které Moneta fascinovaly.

Uměleckohistorické muzeum nabízí velkou výstavu génia severské renesance Pietra Bruegela staršího (ca 1525/30 – 1569), která má být připomínkou 450 let od malířova úmrtí. Po mnoha letech se ve Vídni setkají obrazy zapůjčené z celého světa a prakticky bude představeno celé jeho malířské dílo. Bruegela vnímáme jako skvělého malíře brabantského venkova a ctíme jej jako originálního krajináře, který dokázal vystihnout atmosféru krajiny a zachytit její proměnu s ohledem na roční dobu. Pro svoje současníky však byl Bruegel někým jiným: považovali ho za zmrtvýchvstalého Hieronyma Bosche. Ráj a peklo, triumfy kostlivců nad živými, boje andělů s pekelníky jej zajímali stejně jako výše vzpomínané motivy.

Program zájezdu:

sobotu 17. listopadu odjezd z Prahy v 6.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7., příjezd do Vídně kolem 10.00 hodin a prohlídka výstavy Claude Monet v Albertině, odpoledne pak prohlídka výstavy Pietera Bruegela staršího v Uměleckohistorickém muzeu. Odjezd z Vídně v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 21.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1050 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1150 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 28 eur).

2018-10-30T09:19:32+00:00