Malíř Michelangelo Merisi zv. Caravaggio a všestranný umělec Gianlorenzo Bernini, sochař, architekt a malíř, patří k největším géniům italského baroka. Jejich dílo ovlivnilo výtvarné umění v celé Evropě, mimo jiné i v našich zemích. Výstava ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu podrobně mapuje revoluční změnu uměleckého výrazu na prahu 17. století, spojovanou se jmény těchto dvou tvůrců. Jádro expozice tvoří na šedesát obrazů a soch dokumentujících radikální i klasicizující proud římského baroka, naplněného dramatem, vášní, dynamickým pohybem a divadelními efekty, ale také harmonií a elegancí. Vedle Caravaggia a Berniniho zahrnuje výstava práce dalších slavných mistrů včetně Nicholase Poussina, Orazia Gentileschiho, Alessandra Algardiho a Simona Voueta.

Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera. Základ tvoří vlastní sbírky muzea, které zahrnují mimo jiné 140 vlastnoručních Dürerových kreseb, což je největší kolekce svého druhu na světě. Expozice v Albertině umožňuje návštěvníkům fascinující pohled na postup zrodu vybraných umělcových obrazů i grafických listů a vyzdvihuje význam kresby, která se právě v Dürerově době změnila z pouhého pracovního „nástroje“ v uznávané umělecké dílo.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 16. listopadu v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Vídně kolem 11.00 hod a prohlídka výstavy Albrechta Dürera v Albertině. Odpoledne prohlídka výstavy Michelangelo Merisi zv. Caravaggio a všestranného umělce Gianlorenzo Bernini v KHM s komentovanou prohlídkou expozice starých italských mistrů v Uměleckohistorickém Odjezd z Vídně do Prahy v 18. hodin. Předpokládaný příjezd do Prahy ve 23.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1 070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1 290 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad a osobní audio guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje 30 Eur).