Kláštery na horním Dunaji a nejvyšší kostelní věž na světě v Ulmu. Tento zájezd navazuje na velice úspěšný cyklus po klášterech ve střední Evropě.

V okolí Dunaje, na hranicích Bavorska, se nachází skupina méně známých památek klášterního života minulosti.
Modingen je klášter a kostel založený dominikánkami již ve 13. století a několikrát upravovaný až do konečné podoby náročného interiéru Dominika Zimermanna z doby kolem roku 1720, který patří k jeho prvním dílům.
Kaisheim je bývalým cisterciáckým klášterem založeným v roce 1134, jehož dnešní kostel pochází z let 1352-1387 s pokračováním stavby v době pozdní gotiky. Tato stavba byla upravována v 17. a 18. století. V kostele se nachází náhrobek hraběte Jindřicha z Lechsgmuendu z roku 1434.
Bergen je dnes poutním místem s kostelem sv. Kříže na místě kláštera benediktinů založeného v roce 976. Klášter zanikl v době reformace, a následně bylo místo obnoveno kolem roku 1618, kdy zde byl Jezuity postaven kostel nový, který obsahuje zbytky kostela z roku 1152. Konečná podoba kostela pochází z roku 1755-1758, která je dílem G.D. Barbieriho.
Oberelschingen je místo benediktinského kláštera, založeného kolem roku 1119 reformovanými benediktiny a několikrát přestavovaný do dnešní podoby s barokním výrazem. Ten byl po požáru částečně upraven poslední přestavbou po roce 1774.
Dillingen je místem kde byla v roce 1549 založena studijní kolej povýšená později na universitu, vedenou od roku 1565 Jezuity. Po roce 1610 byl postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie, později opatřený nádhernou rokokovou dekorací interiéru. Zajímavostí universitní budovy je tzv. Zlatý sál s rokokovými dekoracemi.
Těsně za hranicí Bavorska se nachází město Ulm založené v roce 1165, které se v roce 1274 stává svobodným říšským městem. Nejznámější stavbou se stal hlavní chrám města pětilodní bazilika s jednou západní věží vysokou 151m. Ta je označována jako nejvyšší kostelní věž světa. Stavba z let 1377 – 1545 je dílem řady německých mistrů počínaje rodinou Parléřovou a konče M. Boblingerem. K úplnému dokončení stavby došlo až v druhé polovině 19. století v době obnovené gotické tradice. Největším pokladem chrámu je oltář Hanse Multschera, datovaný kolem roku 1433.

Program zájezdu:

V sobotu 16. září v 6. 00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7. Cesta přes Rozvadov do Bavorska se zastávkami na dálnici, příjezd do Kaisheimu kolem 11.00 hodin, prohlídka kostela a odjezd do Modingenu, příjezd kolem 13.00 hodin, prohlídka kostela a odjezd do Dillingenu, zde zastávka s možností občerstvení, prohlídka města a studijního kostela. V 16.00 hodin odjezd do Oberelschingenu a prohlídka kostela. Příjezd do Günzburgu kolem 18.00 hodin a zde nocleh ve čtyřhvězdičkovém hotelu s možností večerní prohlídky městečka.

V neděli 17. září odjezd z hotelu v 9.00 hodin, příjezd do Ulmu kolem 10.00 hodin, prohlídka centra města a vnějšku kostela, po skončení mše pak prohlídka interiéru kostela, odjezd kolem 13.00 hodin a cesta do Bergenu, příjezd kolem 14.30 hodin, prohlídka poutního kostela a po ní odjezd do Prahy. Cesta přes Řezno do Prahy, příjezd kolem 22.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena zájezdu:

Cena 3780 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia, pro ostatní zájemce 3980 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Günzburgu (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 930 Kč), odborný výklad, osobní audio-guide systém, kompletní zdravotní a cestovní pojištění. Pojištění storna zájezdu za příplatek 290 Kč. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 30 eur).