Díla umění a přírody na rozhraní Toskánska, Umbrie a Lazia.
Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století.

Dokonce i v oblasti mezi Florencií a Římem lze stále najít místa, která dosud nezdevastovala masová turistika a která se navzdory svým přírodním krásám a kulturnímu významu dosud nestala cílem kořistných výprav velkých cestovních kanceláří. Náleží k nim i il cuore dʼItalia, srdce Itálie, vlídný kraj plný hor, vinic a hájů na rozhraní historických regionů Toskánska, Umbrie a Lazia. Ze všech předantických civilizací, které sídlily v této oblasti, ji nejvíce ovlivnilo dědictví Etrusků. Je to stejná krajina, jakou důvěrně známe z obrazů umbroflorentské školy, krajina vyznačující se rytmem horských pásem a údolí, intimitou věcí blízkých i dalekými průhledy v prostoru mezi ligurským pobřežím a centrálními Apeninami. Na náhorních planinách se tu rozkládají stará města, jejichž kastely a katedrály chovají mimořádná umělecká díla. Práce lidských rukou, po staletích kultivujících toto srdce Itálie, zde harmonicky souzní s velebností přírody.

Program zájezdu:

úterý 15. května

Odjezd v 6.00 hodin z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Grosseta, ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

Grosseto. Původně významná sienská pevnost, kterou se podařilo Medicejským dobýt až v roce 1559. Mohutné renesanční opevnění je dochováno dodnes. Sienský charakter si podržela rovněž katedrála původem ze 13. století.

středa 16. května

Malované hrobky a kamenné rozmary podivínského velmože.

První cesta z Grosseta povede do Lazia, nejprve podél pobřeží a posléze do řídce osídleného kraje jižně od Bolsenského jezera, k prameništi Tiberu. Ještě v raném novověku se zde rozkládaly rozsáhlé bažiny, zdroj zimnice, jež vylidnila celé oblasti. Jejich odvodnění a následná kultivace byly výsledkem mnohaletého úsilí toskánských Habsburků i římských papežů osvícenské éry.

Tarquinia. Někdejší metropole etruské federace dvanácti měst je dnes poklidným městečkem, jehož největší pamětihodnost představuje nekropole Monterozzi, umožňující jedinečný zážitek návštěvy etruských hrobek s výpravnými nástěnnými malbami. Další etruské památky chová Museo Nazionale Tarquiniense umístěné ve středověkém Palazzo Vitelleschi. Do jeho sbírek náleží i slavná dvojice terakotových okřídlených koní.

Bomarzo. Městečko v údolí horního Tiberu, v jehož sousedství leží Parco dei Mostri (Sacro Bosco), unikátní manýristický přírodní park s kolosálními sochami. Jeho složitý ideový koncept vytvořil vévoda Vicino Orsini a realizoval architekt Pirro Ligorio po roce 1552.

Viterbo je známé jako „město krásných žen a krásných kašen“. Pyšní se též románskou katedrálou, komplexem středověkých domů ve čvrti San Pellegrino a monumentálním gotickým Palazzo dei Papi, ve 13. století dějištěm papežských konkláve.

čtvtek 17. května

Za krutými papeži a vlídnými světci.

Druhá cesta povede kolem Trasimenského jezera k horám Umbrie. Města na jejich vrcholcích od starověku střežila důležité křižovatky cest, rozcházejících se odtud, ze středu Apeninského poloostrova, na všechny čtyři světové strany.

Perugia. Metropole Umbrie, město etruského původu, později římská Perusia a ve středověku důležitá guelfská pevnost, kontrolující širokou oblast mezi Toskánskem a Markami. Z místních památek vyniká katedrála sv. Vavřince, před níž se nalézá Fontana Maggiore (1275-78), jedna z nejslavnějších středověkých kašen Itálie a dodnes centrum společenského života ve městě. Na vrcholu hory se dochovaly zbytky pevnosti Rocca Paolina, symbolicky pobořené po sjednocení Itálie v upomínku na tyranii papežského státu. Románskou architekturu zastupuje rozsáhlý klášterní kostel sv. Dominika, mistrovským dílem renesance je kostel sv. Augustina s bohatě zdobeným kněžištěm od Baccia dʼAgnolo. V monumentálním Palazzo dei Priori lze dodnes shlédnout okázalé středověké interiéry, někdejší sídla cechů směnárníků, obchodníků a notářů. Především zde ale sídlí Galleria Nazionale dellʼUmbria s jedinečnou sbírkou děl umbrijské malířské školy včetně dvou jejích největších mistrů, Perugina a Pinturicchia. Peruginův nejslavnější žák, Raffael Santi z Urbina, zanechal své rané dílo, fresku Nejsvětější Trojice se světci, v blízké kapli San Severo.

Assisi. Město spojené s životem sv. Františka (1182–1226), které bohužel turisté již dávno objevili. Přesto není možné jej nenavštívit. Bazilika sv. Františka, poničená zemětřesením v roce 1997, je cílem tisíců poutníků z celého světa. Sestává ze staršího dolního kostela (s díly mj. Cimabua a Lorenzettiho) a z horního kostela, jehož chloubou je osmadvacetidílný cyklus fresek s náměty z Františkova života a odpovídajícími scénami biblickými. Vytvořili je nejlepší florentští a sienští umělci přelomu 13. a 14. století včetně Cimabua a Giotta. Assisi nabízí návštěvníkovi i další sakrální památky, mezi nimi nádherné románské kostely sv. Kláry a sv. Rufina. Zachovaly se zde i antické stavby včetně zbytků Minervina chrámu.

pátek 18. května

Malý Jeruzalém a skalní labyrint.

Po rušném a přelidněném Assisi bude příjemné navštívit klidné venkovské končiny jižního Toskánska. Je to kraj neuvěřitelných přírodních scenérií, dobrého vína a etruských památek, které nenudí.

Město Pitigliano, přiléhající jako vlaštovčí hnízdo k sopečným skalám, se v 17. a 18. století stalo azylem pro tisíce Židů vyhnaných z papežského státu. Vedle pitoreskních scenérií, připomínajících kompozice M. C. Eschera, nabízí řadu světských i církevních památek a rovněž návštěvu někdejšího ghetta, známého jako Malý Jeruzalém. Proslulé je zdejší víno třídy DOC – Bianco di Pitigliano.

Severně od Pitigliana leží SovanaSorano, malebná městečka, v jejichž okolí se nalézá řada starověkých památek včetně Tomba della SirenaTomba di Ildebranda, nejrozsáhlejší známé etruské hrobky vůbec. Skalní komplex Vitozza zahrnuje na dvě stovky umělých jeskyní, obývaných již v prehistorických dobách. Celou oblast protínají bizarní vie cave, jeskynní cesty napříč skalními masivy, místy až dvacet metrů široké a tři metry vysoké. Jejich původ je nejčastěji kladen do pravěku, ale prokazatelně byly užívány i Etrusky.

Abbadia S. Salvatore. Původně benediktinské, dnes cisterciácké opatství, založené roku 743. Jeho kostel pochází z 11. století a prošel pozdně renesanční přestavbou, která mu propůjčila poněkud neobvyklý vzhled. Uvnitř se nalézá rozsáhlá krypta v lombardském stylu.

sobota 19. května

Sopečné skály umbrijské.

Čtvrtá a poslední z cest srdcem Itálie zavede poutníky opět do malebné Umbrie, do údolí řeky Tibery a do oblasti kolem někdejší hlavní římské silnice Via Flaminia.

Orvieto na vrcholu tufové hory bylo nejprve předním členem etruské Volsenské městské federace a později obávanou guelfskou pevností, kterou pro její nedobytnost s oblibou využívali římští papežové. Zdejší katedrálu, pyšnící se nádherným středověkým průčelím, zdobí slavné fresky s námětem Posledního soudu, které započal Fra Angelico, avšak z největší části vytvořil Luca Signorelli.

Todi. Příjemné a úhledné umbrijské městečko s jedním z nejhezčích středověkých náměstí v Itálii. Zdejší katedrála skrývá kryptu z 8. století s proslulými chórovými lavicemi zdobenými intarzií. Mezi řadou kostelů vyniká Tempio di San Fortunato zdobený freskami Masolina da Panicale.

Carsulae. Zbytky římského města při silnici Via Flaminia představují jedny z nejpozoruhodnějších a přitom i nejopomíjenějších antických památek Itálie. Mezi nejzajímavější objekty náleží veřejné budovy, dvojice chrámů, amfiteátr a divadlo a Trajánův vítězný oblouk.

neděle 20. května

Odjezd z Grosseta, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodiny, dle průjezdnosti silnic.

Cena zájezdu:

Cena 16 440 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu Academia a Klubu přátel Stavitelů katedrál a 17 140 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu autobusem a veškeré autobusové výlety dle programu, 5x ubytování se snídaní   ve čtyřhvězdičkovém hotelu v centru Grosseta (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC, příplatek za jednolůžkový pokoj činí 4400 Kč), zdravotní a cestovní pojištění, pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč a výklad historika umění, osobní audio-guide systém. V ceně není zahrnutá městská taxa. Vstupné nutné uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 60 eur). V ceně není zahrnut osobní městský poplatek cca 2,50 Eur na osobu/noc (taxa platná v roce 2017).