Rembrandt, Frans Hals a Vermeer ve zlaté éře holandské malby.

V roce 350. výročí Rembrandtovy smrti chystá Rijksmuseum soubornou výstavu všech Rembrandtových děl, které má ve svých sbírkách. Unikátní možnost vidět pohromadě všech 22 obrazů, 60 kreseb a více než 300 výjimečných Rembrandtových tisků se zřejmě dlouho nebude opakovat! Zájezd, který koncipovala PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., představuje holandské umění v době jeho největšího rozkvětu. Tvorbu velikánů holandské malby budeme obdivovat ve třech skvělých expozicích proslulých nizozemských muzeií v Amstedramu (Rijksmuseum), Haagu (Mauritshuis) a Haarlemu (Frans Hals Museum).

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy ve středu 15. května v 6.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7, technické zastávky během cesty. V podvečer ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Amsterdamu.

Ve čtvrtek 16. května – celý den AMSTERDAM. Dopoledne navštívíme Rijksmuseum s výstavou All the Rembrandts a stálou expozicí. Odpoledne návštěva Van Gogh Musea, které je v sousedství Rijksmusea. Poté individuální volno. Noc v hotelu v Amsterdamu.

V pátek 17. květnaHaag a Delft. Dopoledne DEN HAAG, třetí největší město Nizozemska, procházka po historickém centru se sídlem hrabat z Haagu a návštěva stálé expozice galerie Mauritshuis. Kolekce patří mezi nejslavnější sbírky umění doby baroka a nabízí více než čtyři stovky pláten holandských a vlámských mistrů, včetně známých obrazů Dívka s perlou a Pohled na Delft od Vermeera. Odpoledne půvabné město DELFT – Vermeerovo rodiště a místo jeho celoživotního působení. Kdysi jedno z nejvýznamnějších měst v Nizozemí, které si v 16. století zvolil za své sídlo Vilém I. Oranžský, proslulo zdobnou modrou keramikou i jako sídlo Nizozemské východoindické společnosti. Návštěva Museum Het Prinsenhof s expozicí o historii a umění v Delftu, procházka podél kanálů v historickém centru a prohlídka katedrály. Noc v hotelu v Amsterdamu.

V sobotu 18. května – dopoledne HAARLEMFrans Hals Museum s největší kolekcí nejslavnějšího portrétisty 17. století, dále prohlídka hlavního náměstí s krásnou gotickou katedrálou. Odpoledne prohlídka Rembrandtova domu (rekonstruovaný ateliér a soukromé místnosti – vše je vytvořeno tak, aby měl divák dojem autentické návštěvy u Rembrandta) a procházka po historickém centru Amsterdamu. Noc v hotelu v Amsterdamu.

V neděli 19. května ráno odjezd do ČR. Příjezd na autobusové nádraží Praha – Roztyly kolem 23.00 hod., dle průjezdnosti silnic.

Cena 13 790 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a 14 860 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 4x ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní v Amsterdamu (pokoj pro 2 osoby s koupelnou a WC; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 6 580 Kč), zdravotní a cestovní pojištění (pojištění storna zájezdu lze sjednat za příplatek 290 Kč), osobní audio guide systém a výklad historika umění. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 50 Eur). V ceně není zahrnuta městská taxa cca 1,90 Eur/noc/osoba.