Kremže je jedním ze starých míst na levém břehu Dunaje, které bylo vždy spojováno s kulturou a výtvarným uměním. Díky nedalekému hlavnímu městu Dolních Rakous – Sv. Hypolitu je do Kremže situována novostavba Zemské galerie.

Jde o budovu, která se řadí k několika již postaveným stavbám galerií například Lenthosu v Linci nebo nové budovy galerie ve Štýrském Hradci. Budova v Kremži je pokračováním snahy vybudovat v každé spolkové zemi novou architektonicky zajímavou stavbu. Budova v Kremži je výsledkem dvoukolové soutěže kdy se vítězem stala kancelář Bernhard a Stefan Marte se sídlem v Innsbrucku. Navržená stavba je jakousi dynamickou strukturou v podobě plachetnice, postavenou do místa, které je označováno jako kulturní míle. 3000 m2 výstavních ploch na pěti podlažích umožní prezentaci nejen stálé sbírky, která má více než 60 000 exponátů, ale i výstav klasiků i současných umělců. V budově je i restaurace s místními specialitami, a vínem z údolí Wachau. Ze střešní terasy je libován výhled na Dunaj a benediktinský klášter Gottweig na obzoru.
V okolí nové budovy je dnes již fungující Kunsthalle Krems, Karikaturmuseum a Forum Frohner.
Činnost nové galerie bude zahájena několika expozicemi rakouské moderny v květnu 2019, která bude pokračovat i do podzimních měsíců.

Program zájezdu:

Odjezd z Prahy v sobotu 14. září v 7.00 hodin od stanice metra Roztyly z autobusového nádraží Roztyly – stanoviště č.7. Příjezd do Kremže kolem 11.00 hod, prohlídka galerie a její budovy, v odpoledních hodinách pak dle možností prohlídka historického jádra města a jeho památek.
Odjezd do Prahy v 17.00 hod, příjezd do Prahy kolem 22.00 hod dle možností a provozu na komunikacích.

Cena 1070 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce 1270 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, odborný výklad, audio-guide systém. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 12 Eur).