Rafael Santi, Pieter Brueghel starší a Peter Paul Rubens v KHM.
Patrně výstavou roku se stane výstava kreseb a dalších děl Rafaelových ze sbírek Albertiny ve Vídni a Ashmolean Museum v Oxfordu.

Rafael Santi (1483-1520), rodák z Urbina pracující i v Římě, byl po nějaký čas vedoucím architektem basiliky sv. Petra a ve svém krátkém životě je jedním z nejznámějších malířů vrcholné renesance. Více než 140 prací na papíře bude možno shlédnout na výstavě, která je jedinečnou příležitostí k poznání díla malíře, který byl symbolem dokonalosti kresby a malby na přelomu 15. a 16. století. Rafaelovo dílo mělo vliv na malířství hluboko do 19. století. Výstava by měla být doplněna i dalšími Rafaelovými díly, které budou zapůjčeny z významných sbírek.

Souběžně bude v Albertině probíhat výstava šedesáti kreseb a grafik Pietera Brueghela staršího. Tato nenápadná díla kreslená dobovými prostředky, nebo otištěná z měděných desek, mohou objasnit vznik významných děl, která jsou uchovávána ve sbírce Uměleckohistorického muzea ve Vídni.

Zde bude probíhat velká výstava Peter Paul Rubens (1577 – 1640), která ukáže řadu zapůjčených děl, která doplní 40 děl ze sbírky KHM ve Vídni.

Program zájezdu:

V sobotu 11. listopadu v 7.00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin a prohlídka výstav Rafael Santi a Pieter Brueghel starší v Albertině. Kolem 14.00 hodin odchod do Kunsthistorisches Musea a zde prohlídka výstavy Peter Paul Rubens a případně i prohlídka děl z ruky Rafaela a jeho současníků. Pro zájemce pak i prohlídka děl Pietra Brueghela staršího. Odjezd do Prahy v 18.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena zájezdu:

Cena 1050 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia a cena 1150 Kč pro ostatní zájemce zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, osobní audio-guide systém a výklad historika umění. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 20 eur).