Rafael Santi, Pieter Brueghel starší a renesanční umění ve Vídeňských sbírkách a Peter Paul Rubens v KHM. Patrně výstavou roku se stane výstava kreseb a dalších děl Rafaelových ze sbírek Albertiny ve Vídni a Ashmolean Museum v Oxfordu.

Rafael Santi (1483-1520), rodák z Urbina pracující i v Římě, byl po nějaký čas vedoucím architektem basiliky sv. Petra a ve svém krátkém životě je jedním z nejznámějších malířů vrcholné renesance. Více než 140 prací na papíře bude možno shlédnout na výstavě, která je jedinečnou příležitostí k poznání díla malíře, který byl symbolem dokonalosti kresby a malby na přelomu 15. a 16. století. Rafaelovo dílo mělo vliv na malířství hluboko do 19. století. Výstava by měla být doplněna i dalšími Rafaelovými díly, které budou zapůjčeny z významných sbírek.

Souběžně bude v Albertině probíhat výstava šedesáti kreseb a grafik Pietera Brueghela staršího. Tato nenápadná díla kreslená dobovými prostředky, nebo otištěná z měděných desek, mohou objasnit vznik významných děl, která jsou uchovávána ve sbírce Uměleckohistorického muzea ve Vídni. Toto muzeum je pokladnicí, která uchovává nejen díla Brueghelova, ale i práce Rafaelovy a jeho současníků. Další obrazy z renesanční Itálie a Nizozemí najdeme i v menší galerii v Akademii výtvarných umění.

V KHM bude výstava Peter Paul Rubens, která vystaví nejen díla vídeňská, kterých je kolem 40, ale i zapůjčená díla zejména z vlámských galerií.

Program zájezdu:

V sobotu 11. listopadu v 7.00 hodin odjezd z Prahy z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č.7, příjezd do Vídně kolem 11.00 hodin a prohlídka výstav Rafael Santi a Pieter Brueghel starší v Albertině. Kolem 15.00 hodiny odchod do galerie v Akademii výtvarných umění a prohlídka sbírky se zaměřením na italské a nizozemské umění doby renesance. Odjezd do hotelu v 17.30 hodin; noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni.

V neděli 12. listopadu odjezd z hotelu v 9.00 hodin, okružní cesta po Vídni s ukázkou novorenesančních staveb v centru a přilehlých čtvrtích. Od 12.00 hodin prohlídka výstavy Peter Paul Rubens v KHM, a po přestávce na kávu prohlídka děl z doby Rafaelovy a děl Pietera Bruegela staršího v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni. V pozdním odpoledni pro zájemce prohlídka antické sbírky v Umělecko-historickém muzeu s komentářem renesance, Rafael a antické sochařství jako zdroj inspirace pro krásný styl. Odjezd z Vídně v 17.00 hodin, příjezd do Prahy kolem 21.30 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena zájezdu:

Cena 2980 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel GHMP, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu Academia, pro ostatní zájemce 3150 Kč. Cena zahrnuje dopravu zahraničním autobusem, 1x ubytování se snídaní v čtyřhvězdičkovém hotelu ve Vídni (pokoj pro 2 osoby s WC a koupelnou; příplatek za jednolůžkový pokoj činí 600 Kč), odborný výklad, kompletní zdravotní a cestovní pojištění a osobní audio-guide systém. Pojištění storna zájezdu je možné sjednat za příplatek 290 Kč za osobu. Vstupné do objektů, muzeí a galerií nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje asi 25 eur).