10. listopadu 2018
Mnichov: Florencie a její malíři: Od Giotta k Leonardu Da Vinci

Od října 2018 bude ve Staré pinakotéce v Mnichově vystavený skvělý soubor florentských malířských děl.

Výstava je poctou malířství 14. a 15. století, které se těšilo zájmu již od dob Ludvíka I., který byl příznivcem a hlavně sběratelem děl umělců z města, kde se zrodila renesance. Soubor děl získaných v průběhu 19. století bude doplněn řadou výpůjček z velkých světových sbírek a vytvoří galerii o více než sto obrazech. Výstava bude doplněna i sochami a kresbami z doby, kdy pracovali ve Florencii velcí mistři jako Giotto, Lorenzo Monaco, Donatello, Filipo Lippi, Fra Angelico, Verrocchio, Botticelli a soubor končí dílem Leonarda da Vinci. Medicejský dvůr a tvořivé prostředí města na vrcholu své slávy se promítlo i do děl zde vznikajících, která dodnes považujeme za základ novodobého evropského umění.

Výstava bude doprovázena i výsledky dalšího bádání nad obrazy a jejich technologií. Vazba Mnichova na Florencii je nepřehlédnutelná a v samotném centru města je možno vidět stavby, které jsou inspirovány florentskou renesancí nebo jsou dokonce od těchto staveb odvozeny. Za všechny jmenujme Loggii na konci Ludvíkovy třídy, budovu university a knihovny a další veřejné stavby. I sám královský palác je ve své novodobé části inspirován palácem Medicejských.

Program zájezdu:

V sobotu 10. listopadu odjezd z Prahy v 7.00 hodin z autobusového nádraží u stanice metra Roztyly – stanoviště č. 7. Příjezd do Mnichova kolem 11.00 hodin, prohlídka výstavy a části expozice Staré Pinakotéky, odpoledne pak pro zájemce procházka kolem staveb inspirovaných florentskou renesancí. Odjezd v 17.00 hodin z Mnichova, příjezd do Prahy kolem 21.00 hodin, dle průjezdnosti silnic.

Cena 1200 Kč pro členy Uměleckého klubu, Klubu přátel Academia, Klubu přátel Stavitelů katedrál a Klubu přátel GHMP, pro ostatní zájemce cena 1300 Kč zahrnuje dopravu zahraničním autobusem a výklad historika umění. Cestující je povinen sám uzavřít pojištění, především pojištění léčebných výloh v zahraničí. Vstupné nutno uhradit z vlastních prostředků (výdaje na vstupy asi 14 eur).

2018-01-30T10:45:46+00:00