Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

14. září 2019

Kremže je jedním ze starých míst na levém břehu Dunaje, které bylo vždy spojováno s kulturou a výtvarným uměním. Díky nedalekému hlavnímu městu Dolních Rakous – Sv. Hypolitu je do Kremže situována novostavba Zemské galerie. Jde o budovu, která se řadí k několika již postaveným stavbám galerií například Lenthosu v Linci nebo nové budovy galerie ve Štýrském Hradci.

3. až 6. října 2019

Hanza, obchodní sdružení německých měst, byla jedním z nejvýznamnějších obchodních spolků své doby. Během cesty navštívíme dva nejslavnější hanzovní přístavy Hamburk a Lübeck, ale i dvě menší půvabná městečka Havelberg (Havolín) a Lüneburg.

16. listopadu 2019

Výstava ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu podrobně mapuje revoluční změnu uměleckého výrazu na prahu 17. století, spojovanou se jmény malíře Michelangela Merisi zv. Caravaggio a všestranného umělce Gianlorenza Berniniho. Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.

16. až 17. listopadu 2019

Výstava ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu podrobně mapuje revoluční změnu uměleckého výrazu na prahu 17. století, spojovanou se jmény malíře Michelangela Merisi zv. Caravaggio a všestranného umělce Gianlorenza Berniniho. Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.