Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

24. února 2018

Vídeňské výstavy v předjaří roku 2018 Vídeňské akvarely, kresby a plány architektů

Vídeňský akvarel, zejména v období 19. století, je samostatným výtvarným oborem, který je charakteristický jak pro veduty a krajinu tak pro malbu zátiší a květinovou malbu.

20. až 22. dubna 2018

Slezsko a Kladsko: země blízká a neznámá

Slezsko je země pro nás geograficky blízká a přitom vzdálená. Bez poznání slezských památek nelze v úplnosti porozumět vývoji umění v Čechách a na Moravě. Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu.

27. až 29. dubna 2018

Za středověkými cisterckými kláštery Dolních Rakous

Spolková země Dolní Rakousy disponuje třemi pozoruhodnými cisterckými kláštery Zwettl, Lilienfeld a Heiligenkreuz, reprezentujícími i přes pozdější přestavby vývoj sakrální architektury v pozdně románském a raně gotickém období.

12. května 2018

Berlín –
Výstava roku ve Staré národní galerii

Výstava Radost z putování – od C.D. Friedricha k A. Renoirovi, se pokusí zobrazit zájem o přírodu a cestování na více než sto dílech, zapůjčených z evropských a zámořských galerií. Od dob Rousseauaa jeho myšlenky návratu k přírodě, přes Goethovy cesty v rámci hnutí romantiků, až k počátkům moderny doby pozdního impresionismu a symbolismu.