Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

4. až 7. července 2019

Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. Navštívíme unikátní vykopávky středověkého Krakówa pod dnešním náměstím, hrad a katedrálu na Wawelu, v Národním muzeu spatříme slavnou Leonardovu Dámu s hranostajem a po cestě si prohlédneme Světelský oltář a solné doly Wieliczka.

14. září 2019

Kremže je jedním ze starých míst na levém břehu Dunaje, které bylo vždy spojováno s kulturou a výtvarným uměním. Díky nedalekému hlavnímu městu Dolních Rakous – Sv. Hypolitu je do Kremže situována novostavba Zemské galerie. Jde o budovu, která se řadí k několika již postaveným stavbám galerií například Lenthosu v Linci nebo nové budovy galerie ve Štýrském Hradci.

16. listopadu 2019

Výstava ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu podrobně mapuje revoluční změnu uměleckého výrazu na prahu 17. století, spojovanou se jmény malíře Michelangela Merisi zv. Caravaggio a všestranného umělce Gianlorenza Berniniho. Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.

16. až 17. listopadu 2019

Výstava ve vídeňském Uměleckohistorickém muzeu podrobně mapuje revoluční změnu uměleckého výrazu na prahu 17. století, spojovanou se jmény malíře Michelangela Merisi zv. Caravaggio a všestranného umělce Gianlorenza Berniniho. Vídeňská Albertina připravila na podzimní a zimní sezónu výstavu nejslavnějšího německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.