Úvod2018-11-07T22:01:37+00:00
Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

13.-14. dubna 2019

Ve Frankfurtu nad Mohanem se bude konat další ze série větších výstav, které se zabývají obdobím renesance. Po výstavě o manýrismu bude galerie Stadel hostit výstavu o době Tizianově, která se bude snažit popsat umění na přelomu 15. a 16. století, kdy se benátské umění malířské dostává na svůj vrchol.

26.-28. dubna 2019 

Dolní Rakousy disponuje třemi pozoruhodnými cisterckými kláštery, reprezentujícími vývoj sakrální architektury v pozdně románském a raně gotickém období. Kláštery se vyvíjely kontinuálně a jsou dodnes živé.

5.-10. května 2019

Rozlehlé pláně zalité sluncem, stopy Římanů a Vizigótů i úchvatné středověké katedrály. Navštívíme Ávilu s jejím prstencem hradeb, univerzitní Salamancu, románskou Zamoru, hrdý Léon a naši pouť zakončíme v římské Segovii.

18. května 2019

Výlet do doby, kdy renesance přicházela z Drážďan a Vratislavi. Na sever od Liberce se nachází město Frýdlant, kdysi středisko panství a posléze i hlavní město vévodství, které patřilo Albrechtovi z Valdštejna.