Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

7. až 10. září 2017

Maďarsko – ke kořenům
uherských dějin

Podunajská nížina byla vždy bránou do střední Evropy. Západní pohled na Maďary byl vždy směsicí nedůvěry k jejich etnické jinakosti a fascinace jejich barvitou kulturou.Program koncipovala historička PhDr. V. Kofránková, Ph.D.

9. září 2017

Chomutov, Kadaň
a Klášterec nad Ohří

Tři města málo známých památek – Chomutov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedávná výstava gotického umění v severozápadních Čechách ukázala, že i v méně známých sbírkách se nacházejí unikátní doklady středověkého umění.

16. až 17. září 2017

Barovské kláštery II
Kostelní věž v Ulmu

Kláštery na horním Dunaji (Modingen, Kaisheim, Bergen, Oberelschingen a Dillingen) a nejvyšší kostelní věž na světě v Ulmu. Tento zájezd navazuje na velice úspěšný cyklus po klášterech ve střední Evropě.

5. až 9. října 2017

Benátské Bienále
a severní ostrovy

Program připravil prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., spoluautor knihy Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů a specialista v oboru výtvarného umění a kulturní historie 16.-19. století, který bude zároveň lektorem zájezdu.