Úvod2019-04-09T21:34:57+00:00
Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

27. dubna 2019

Berlín bude hostit velmi zajímavou výstavu pořádnou ve spolupráci s Národní galerií v Londýně.

18. května 2019

Frýdlant a Hejnice
– méně známé památky na severu Čech

Výlet do doby, kdy renesance přicházela z Drážďan a Vratislavi. Na sever od Liberce se nachází město Frýdlant, kdysi středisko panství a posléze i hlavní město vévodství, které patřilo Albrechtovi z Valdštejna.

8. června 2019

Nedaleko Karlových Varů se nachází několik historických míst, která nejsou příliš známa. Snad to zavinil kdysi jejich špatný stav, nebo špatná pověst kraje, kde byli rudé koncentrační tábory a věznice.

22. až 23. června 2019

Pokračování oblíbené série výletů do klášterů v Bavorsku pokračuje v prostoru vymezeném dolním tokem Isary a tokem Dunaje (benediktýnská klášter v Rohru, kostel sv. Kastula v Moosburgu, farní kostel sv. Martina v Landshutu, klášter v Metten, trojlodní kostel sv. Jakuba v Straubingu).