Úvod2018-10-16T19:44:43+00:00
Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

17. listopadu 2018 

Vídeňská Albertina připravuje ve spolupráci s pařížským Musée Marmottan rozsáhlou monografickou výstavu Clauda Moneta, hlavního představitele francouzského impresionismu. Uměleckohistorické muzeum nabízí velkou výstavu génia severské renesance Pietra Bruegela st., která má být připomínkou 450 let od malířova úmrtí.

26.–28. dubna 2019 

Dolní Rakousy disponuje třemi pozoruhodnými cisterckými kláštery, reprezentujícími vývoj sakrální architektury v pozdně románském a raně gotickém období. Kláštery se vyvíjely kontinuálně a jsou dodnes živé.

5.-10. května 2019

Rozlehlé pláně zalité sluncem, stopy Římanů a Vizigótů i úchvatné středověké katedrály. Navštívíme Ávilu s jejím prstencem hradeb, univerzitní Salamancu, románskou Zamoru, hrdý Léon a naši pouť zakončíme v římské Segovii.

18. května 2019

Výlet do doby, kdy renesance přicházela z Drážďan a Vratislavi. Na sever od Liberce se nachází město Frýdlant, kdysi středisko panství a posléze i hlavní město vévodství, které patřilo Albrechtovi z Valdštejna.

7.-8. září 2019

Navštívíme města Žitava, Budyšín a Zhořelec, Karlem IV. vybudované hrady Karlsfried a Oybin a klášter cisterciaček Marienthal, který založila manželka Václava I. Kunhuta Štaufská. Průvodkyní zájezdu bude PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., historička se specializací na dějiny středověku a historickou tradici.