Úvod2019-03-20T09:13:58+00:00
Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

13.-14. dubna 2019

Ve Frankfurtu nad Mohanem se bude konat další ze série větších výstav, které se zabývají obdobím renesance. Po výstavě o manýrismu bude galerie Stadel hostit výstavu o době Tizianově, která se bude snažit popsat umění na přelomu 15. a 16. století.

27. dubna 2019

Berlín bude hostit velmi zajímavou výstavu pořádnou ve spolupráci s Národní galerií v Londýně.

8. května 2019

Výstava o vlivu nejslavnějšího italského barokního malíře na evropské umění 17. století v mnichovská Alte Pinakothek, jedné z nejlepších světových obrazáren (sbírky Viléma IV., Maxmiliána II., Ludwiga I. apod.).

18. května 2019

Frýdlant a Hejnice
– méně známé památky na severu Čech

Výlet do doby, kdy renesance přicházela z Drážďan a Vratislavi. Na sever od Liberce se nachází město Frýdlant, kdysi středisko panství a posléze i hlavní město vévodství, které patřilo Albrechtovi z Valdštejna.