Úvod2018-12-05T22:19:53+00:00
Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

7. dubna 2019

Vídeň je po staletí místem, kde rodina Lichtensteinů nejen žila, ale podílela se na kulturním životě.

13.-14. dubna 2019

Ve Frankfurtu nad Mohanem se bude konat další ze série větších výstav, které se zabývají obdobím renesance. Po výstavě o manýrismu bude galerie Stadel hostit výstavu o době Tizianově, která se bude snažit popsat umění na přelomu 15. a 16. století.

26.-28. dubna 2019 

Dolní Rakousy disponuje třemi pozoruhodnými cisterckými kláštery, reprezentujícími vývoj sakrální architektury v pozdně románském a raně gotickém období. Kláštery se vyvíjely kontinuálně a jsou dodnes živé.

27. dubna 2019

Berlín bude hostit velmi zajímavou výstavu pořádnou ve spolupráci s Národní galerií v Londýně.