Loading...

Nejbližší volné zájezdy:

8. června 2019

Nedaleko Karlových Varů se nachází několik historických míst, která nejsou příliš známa. Snad to zavinil kdysi jejich špatný stav, nebo špatná pověst kraje, kde byli rudé koncentrační tábory a věznice.

22. až 23. června 2019

Pokračování oblíbené série výletů do klášterů v Bavorsku pokračuje v prostoru vymezeném dolním tokem Isary a tokem Dunaje (benediktýnská klášter v Rohru, kostel sv. Kastula v Moosburgu, farní kostel sv. Martina v Landshutu, klášter v Metten, trojlodní kostel sv. Jakuba v Straubingu).

4. až 7. července 2019

Královské město Kraków mezi pozdní gotikou a renesancí. Program připravila historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. Navštívíme unikátní vykopávky středověkého Krakówa pod dnešním náměstím, hrad a katedrálu na Wawelu, v Národním muzeu spatříme slavnou Leonardovu Dámu s hranostajem a po cestě si prohlédneme Světelský oltář a solné doly Wieliczka.

14. září 2019

Kremže je jedním ze starých míst na levém břehu Dunaje, které bylo vždy spojováno s kulturou a výtvarným uměním. Díky nedalekému hlavnímu městu Dolních Rakous – Sv. Hypolitu je do Kremže situována novostavba Zemské galerie. Jde o budovu, která se řadí k několika již postaveným stavbám galerií například Lenthosu v Linci nebo nové budovy galerie ve Štýrském Hradci.